Právní doložka, ochrana dat

 

Právní doložka

Návštěvou nebo používáním internetových stránek bajecnasvatba.cz prohlašujete, že souhlasíte s následujícími ustanoveními o používání:

Autorská práva
Všechny texty, fotografie, grafické obrázky, video a audio soubory a další zde uveřejněné informace včetně jejich grafického ztvárnění jsou chráněny autorským právem.
K využívání těchto chráněných obsahů je oprávněna výhradně Báječná Svatba,
Světlana Uldrichová, Puškinovo náměstí 2, Praha 6, pokud není uvedeno jinak.

Rozmnožování a/nebo reprodukce jak tohoto celku, tak jeho částí je přípustná pouze s písemným svolením Báječná Svatba, Světlana Uldrichová, Puškinovo náměstí 2, Praha 6. Zejména není povoleno kopírovat z těchto internetových stránek obrázky nebo grafickou úpravu a používat je k vlastním účelům.

Doložka o soudní příslušnosti
Jakýkoli spor týkající se těchto internetových stránek bude řešen českými soudy.

 

Ochrana dat

děkujeme vám za návštěvu na našich webových stránkách. Bereme ochranu Vašich soukromých údajů velmi zodpovědně. Zacházíme s Vašimi daty velmi pečlivě a důvěrně a využíváme je jen v rámci platných ustanovení o ochraně dat.

Osobní data
Navštívíte-li naše webové stránky, ukládáme kvůli statistickému vyhodnocování jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy. Na webových stránkách bajecnasvatba.cz se používají cookies a další aktivní komponenty (např. JavaScript). Tak můžeme naše webové stránky optimálně přizpůsobit potřebám návštěvníků. Vaším nastavením prohlížeče můžete stahování cookies a spouštění aktivních komponent odmítnout. Uvědomte si však, prosím, že pak případně nebudete mít některé funkce internetových stránek k dispozici.

V některých případech, jako např. při vyplňování formulářů, přihlašování do osobních svatebních webů atp. potřebujeme Vaše osobní data, abychom mohli Vaši poptávku nebo vstup správně zpracovat. Vyplnění takových formulářů ponecháváme zcela na Vašem rozhodnutí. Vaše osobní data pak budou použita pouze v nezbytně potřebném rozsahu.

Ochrana osobních dat
Báječná Svatba, Světlana Uldrichová, Puškinovo náměstí 2, Praha 6 pomocí technických a organizačních opatření chrání Vaše osobní data před neúmyslnou změnou, ztrátou, neoprávněným přístupem k nim nebo jejich neoprávněným předáním dále.